Month: February 2015

Powerlifting for Powerliving

Volumen i intenzitet treninga

U planiranju, pripremi ili analizi nekog treninga nailazimo na dva osnovna pojma: volumen i intenzitet treninga. Volumen treninga je ukupan broj kilograma podignut na nekom treningu koji se dobije množenjem broja ponavljanja u određenoj seriji s kilažom koja se koristi u toj seriji. Zbroj svih tih umnožaka tijekom jedne vježbe, odnosno cijelog treninga čini volumen…
Read more

Solo contra tutti-sam protiv svih

Stalno negdje jurimo, stalno negdje žurimo, takav je tempo modernog života. Potegnuti korak nikome nije teško, to je u biti imperativ ovog vremena, pa bismo mogli reći da stalno negdje trčimo. Trčimo na posao, trčimo na vlak, trčimo na tramvaj, trči se za ženama, trči se za zdravlje, trči se i na trening. A taj…
Read more