Stil mrtvog dizanja

Stil mrtvog dizanja

6 rujna, 2014

Određivanje načina mrtvog dizanja na osnovi antropometrijskih vrijednosti.

Opširnije objašnjenje pročitajte na linku!